વસૂલ

“લાઈટ ચાલુ રાખીને ક્યાં જતો રહ્યો? નથી દોડાતું હવે. સાઈઠ થશે હવે થોડા વરસ માં” “હા હવે, તો કોણ કહે છે દોડવાનું… કરી દઉં છું… બસ બે મિનિટ માટે ચાર્જર લેવા ગયો હતો. પણ દરેક સેકન્ડ વસૂલ કરવાની હોય ને આપણે. અને એટલું બધું બિલ ના આવે કઈ લાઈટનું.” “હા … હવે ઘરમાં બધા કમાનારા… Continue reading વસૂલ

Money : a bunch of ironies

For some reason, past few months (or years), I’ve been thinking and hearing a lot about and around money. Cryptocurrencies, stock market, taxation, inflation, deflation and what not! Definitely working from home (or rather not going out in the world) has been a huge factor, but a lot of credit goes to recent stocks/crypto trends.… Continue reading Money : a bunch of ironies

My two cents on Varnas

Disclaimer: The thoughts described are just my understanding and neither facts nor proven theories, so just read it with a pinch of salt. Another day when I read how Hinduism is all about caste and inequality. So, I just thought I’ll share my understanding of Varnas, which is considered a caste system in the Hindu… Continue reading My two cents on Varnas

Is internet really going towards decentralization?

I came across this article today. It said we are actually going towards centralised world on the internet. This came as a surprise to me given the cryptocurrency boom and decentralized applications scene. I was pretty sure we were moving towards decentralized world. But reading the article made me realise that they weren’t completely wrong.… Continue reading Is internet really going towards decentralization?

અપેક્ષા

રંગ રંગમાં ભળીને રંગ જ રહે ને ભલા, ભલે ને પછી ધમપછાડા તું કેટલાય કર. તું ધોળી એક વાદળી, હું વાદળ જો શ્યામ, ભળી જઈએ જાણે કોઈ દૂધ ને સાકર. જો તું ખીલી કબાટની, ને હું કપડું ટિંગાયેલું, છૂટું પડવામાય તો છે હવે વેતરાવાનો ડર. તું પેલું કોહવાતું લાકડું, ને હું લહરાતો સઢ, રહેશે જો… Continue reading અપેક્ષા

On Gurupurnima

I know I don’t mention it a lot, But in the ocean, if you observe this boat, You’ll observe every section, each part, is nothing but just pieces of great art. Everyone knows a boat can never build itself, It’d be just a fallen tree had it not gotten any help, Maybe I’d have survived,… Continue reading On Gurupurnima

नन्हे बालक की चिड़िया

मैं बालक नन्हा, नादानी में, चिड़िया लेकर आया हूं। क्या बतलाउ उस चक्कर में फिर कितना पछताया हूं ॥ उसको भाए ये मन मेरा, मैं उसके गीत पे पगलाया हूं। आई है मर्ज़ी से अपने, न कुछ समझाया फुसलाया हूं॥ चाहे वक्त की बारिश हो या हो छींटे अनबन के, मैं हमेशा उसका भीगा छाता… Continue reading नन्हे बालक की चिड़िया

શોધ

વાદલડી જતી રહી છે ને હવે વરસાદ શોધું છું, સંબંધોનો શ્વાસ ઘૂંટીને હવે એમાં સાદ શોધું છું. ઘરે દર રાત જોવાતી હતી એ વાટ શોધું છું, જાણીને કરેલી ભૂલ માટે થતી ફરિયાદ શોધું છું. શૂન્ય થઇ ગયો છું, અગણિત થવા ઘાત શોધું છું, આ દુઃસ્વપ્નથી નીકળી શકું તેવી રાત શોધું છું. જે હ્રદયમાં હોય મારો… Continue reading શોધ